بخش های مقاله

    “پودر مورچه کش هلاک” با اثر اختصاصی بر روی مورچه و همچنین خاصیت عمومی حشره کشی علاوه برداشتن قابلیت قدرتمند کنترل و نابودی انواع مورچه ها، دیگر حشرات خزنده را نیز نابود می نماید. این پودر با توجه به این که بهداشتی می باشد بسیار ایمن و بی خطر بوده و در محیط های خانگی، اداری و تجاری قابل استفاده می باشد.

    پودر مورچه کش هلاک
    فهرست