بخش های مقاله

    “پرمترین ۲۵ درصد بهداشتی هلاک” یک محصول کاملا منحصر به فرد و اختصاصی شرکت صنایع شیمیایی سم سازان می باشد که با تحقیق و مطالعه طی بررسی های متعدد و نیاز سنجی بازار فرموله و تولید گردیده که با توجه به قدرت حشره کشی و دوام طولانی آن، به عنوان یکی زا بهترین و مؤثرترین حشره کش مایع در محیط های خانگی، اداری، تجاری و صنعتی بکار برد. این حشره کش مورد تایید سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بوده و کارایی آن در پروزه های مختلف کنترل آفات اثبات گردیده و میتواند به صورت تلفیقی نیز با دیگر حشره کش های استاندارد جهت حصول نتیجه بهتر بکار رود.

    پرمترین 25 درصد بهداشتی

    فهرست