بخش های مقاله

    مایع حشره کش سمسالین به صورت آماده مصرف به شکل بطری تریگر دار و با استفاده از ترکیب سموم بهداشتی جهت استفاده در منازل، ادارات و مراکز صنعتی و کارگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

    جهت مشاهده نحوه استفاده صحیح این مایع حشره کش به تصاویر زیر توجه نمایید.

    مایع حشره کش سمسالین

    فهرست