بخش های مقاله

    “پودر حشره کش هلاک” جهت مبارزه و کنترل حشرات خزنده می باشد که با دوام بالای خود تا مدت ها می تواند انواع حشرات از جمله: سوسک ها ( شامل سوسک بزرگ و سوسک ریز )، مورچه ها، شپش، ساس، کک، هزار پا، دو دمبی و حتی مارمولک را کنترل نموده و از محل دور نگه دارد. طریقه استفاده این پودر به این صورت است که به صورت نواری دور تا دور محل و در مسیر تردد حشرات پاشیده می شود. در صورتی که در محل استفاده وزش باد یا جریان هوای شدی وجود دارد می توانید مقدار بسیار کمی آب قبل از پاشیدن پودر دور اتاق روی زمین اسپری نمایید تا بعد از پاشیدن پودر، با وزش باد یا جابجایی هوا به محل های دیگر پخش نشود.

    به تصاویر زیر توجه نمایید.

    پودر حشره کش هلاک

    فهرست