بخش های مقاله

    “قرص گاز سوز هلاک” به عنوان یک روش منحصر به فرد جهت از بین بردن انواع حشرات به ویژه حشرات پنهان مانند، ساس، بید، سوسک ریز به کار می رود.

    سوختن هر قرص ۳۰ دقیقه به طول می انجامد و پس از خاموش شدن نیز به مدت ۱ ساعت گاز دهی خواهد داشت. حداقل مدت زمان لازم برای عملکرد کامل این قرص ۵ الی ۶ ساعت می باشد و پس از روشن شدن قرص هیچ فردی نباید در محل باقی بماند.

    درزبندی دقیق محل استفاده در میزان عملکرد این قرص بسیار مهم است. درزهای پنجره ها، دریچه کولر، هود آشپزخانه و امثال آنها باید کاملا بسته شود تا کمترین تبادل هوا با فضای بیرون برقرار باشد.

    در ادامه ویدئو های آموزشی مربوطه و توضیحات مهم را ملاحظه فرمایید:    فهرست