بخش های مقاله

  “بید کش هلاک” برای اولین بار در ایران توسط شرکت صنایع شیمیایی سم سازان با بیش از ۴۰ سال سابقه تولید انواع سموم و ضدعفونی کننده ها فرموله شده است.

  بید کش هلاک به دلیل بهداشتی بودن و دوام بالاتر نسب به نفتالین، جایگزین ایمن و بی خطری برای آن می باشد.

  این محصول را میتوان برای انواع لباس، فرش و پوست و خز که در معرض خسارات بید لباس و فرش و سوسک فرش هستند به کار برد.

  استفاده از آن آسان بوده و هیچگونه خسارتی به بافت های لباس و فرش وارد نمی نماید.

  بیدکش هلاک

  فهرست