بخش های مقاله

    ” موش کش شکلاتی هلاک “ با استفاده از تجربیات گذشته شرکت صنایع شیمیایی سم سازان به جهت افزایش تنوع محصولات خصوصا در زمینه موش کش ها به صورت تخته شکلات طراحی و تولید گردیده است. این موش کش را میتوان به صورت یک پارچه و یا حداکثر به ۴ قسمت تقسیم نمود و در اماکن مختلف به عنوان طعمه در کنار دیگر موش کش های هلاک استفاده نمود تا نتیجه بهتری حاصل شود. این موش کش ضد انعقاد خون بوده و لاشه موش پش از تلف شدن به هیچ وجه متعفن نشده و از بروز عفونت و آلودگی های بعدی جلوگیری می نماید. موش کش شکلاتی را میتوان در داخل آب نیز استفاده نمود.

    موش کش شکلاتی هلاک

    فهرست