بخش های مقاله

    ” موش کش پفکی هلاک “ با استفاده از اختلاط مغز های خوشبو و لذیذ برای موش ها و ماده موثر ضد انعقاد خون تولید گردیده است. به جهت ایجاد ماندگاری بالا برای این نوع موش کش مواد ضد قارچ و کپک و همچتین روغن های نگهدارنده به آن اضافه گردیده تا در طول مدت استفاده رنگ، طعم و ماده موثر آن تغییر ننماید و در شرایط جوی با رطوبت بالاتر از حد عادی نیز استفاده گردد. این موش کش در داخل آب قابل استفاده نیست اما می توان آن در هوای با رطوبت بالا استفاده نمود. مانند دیگر موش کش های هلاک موش ها با خوردن طعمه به تدریج تلف خواهند شد که خود باعث عدم ترس موش ها از طعمه شده و از آن به عنوان یک منبع غذایی مطمئن استفاده می نمایند.

    موش کش پفکی هلاک

    فهرست