بخش های مقاله

    ” موش کش گندمی هلاک “ ترکیبی از لذیذترین دانه های غلات برای موش ها و ماده مؤثر ضد انعقاد خون است که موجب می شود موش پس از خوردن طعمه گندمی هلاک به پناهگاه خود رفته و به تدریج تلف شود. لاشه موش پس از تلف شدن با از دست دادن آب خشک شده و ایجاد بوی تعفن و عفونت های حاصل از آن را نخواهد نمود. این موش کش بهداشتی بوده و برای انسان بسیار کم خطر است.

    موش کش گندمی هلاک

    فهرست