بخش های مقاله

    ” موش کش وکس هلاک “ ترکیبی از مواد جذاب برای موش ها و موش کش های ضد انعقاد خون بوده که اثر تدریجی داشته و در موش ها ترس از طعمه ایجاد نمی کند. ویژگی بارز این موش کش ضد آب بودن آن است که تقریبا در هر مکانی قابل استفاده است. شایان ذکر است این موش کش علاوه بر اینکه به تنهایی قدرت بالایی در مبارزه با موش ها دارد، همراه با سایر موش کش های هلاک نیز نتایج بهتری در از بین بردن موش ها خواهد داشت.

    موش کش وکس هلاک

    فهرست